- Giờ mở cửa: 8h.00 - 17h.00 hàng ngày
- Nội quy thư viện.
- Thủ tục làm thẻ.
- Bản đồ.
  • GIỚI THIỆU SÁCH "HỒ GƯƠM - LỊCH SỬ VÀ DI TÍCH"

    Sáng ngày 14/11/2017,  Thư viện Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ Lịch sử - Văn hóa tổ chức buổi giới thiệu sách "Hồ Gươm - Lịch sử và di tích" của tác giả Ngô Ngọc Liễn tại 47 Bà Triệu - Hoàn Kiếm - Hà Nội.