- Giờ mở cửa: 8h.00 - 17h.00 hàng ngày
- Nội quy thư viện.
- Thủ tục làm thẻ.
- Bản đồ.
  • HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ ÁN KHOA HỌC

    Ngày 29/12/2017, Thư viện Hà Nội tổ chức nghiệm thu Đề án “Thu thập, bảo tồn và phát huy giá trị tài liệu địa chí Thăng Long – Hà Nội phục vụ công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội” và "Kế hoạch rà soát, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thư viện trên địa bàn thành phố Hà Nội”.