- Giờ mở cửa: 8h.00 - 17h.00 hàng ngày
- Nội quy thư viện.
- Thủ tục làm thẻ.
- Bản đồ.
 • GIAO LƯU "TỔ QUỐC TRONG TRÁI TIM NGƯỜI VIỆT"

  Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc Khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Liên chi hội nhà báo thông tin và truyền thông, Thư viện Hà Nội, Sư đoàn 361 Phòng Không – Không Quân, Trung đoàn Cảnh sát cơ động thành phố Hà Nội, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ công an thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức buổi giao lưu với chủ đề “Tổ quốc trong trái tim người Việt”.

Thư mục sách mới
Giới thiệu sách hay, sách mới
Thư mục chuyên đề
 • 13/2016/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHẾ MẪU HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ
 • 02/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH QUY ĐỊNH MÃ SỐ VÀ TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH THƯ VIỆN
 • 18/2014/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ 18 QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA THƯ VIỆN
 • 21/2012/TT-BVHTTDL
  THÔNG TƯ QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ VÀ THỦ TỤC THANH LỌC TÀI LIỆU THƯ VIỆN
 • 02/2009/NĐ-CP
  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG