Thứ năm, Ngày: 13/08/2020

Thư viện huyện Chương Mỹ

THƯ VIỆN HUYỆN CHƯƠNG MỸ - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO.

- Trung tâm + Thư viện: Thị Trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

- ĐTCQ: 0243.3866122

- Phó Giám đốc phụ trách: Bùi Thị Tú Oanh – ĐTDĐ: 0976365429

- Cán bộ thư viện: Hoàng Thị Hồng Xa – ĐTDĐ: 0974492128

Mail: hongxa89@gmail.com