Thứ năm, Ngày: 13/08/2020

Thư viện huyện Ba Vì

THƯ VIỆN HUYỆN BA VÌ – Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO.

- Trung tâm + Thư viện: Thị Trấn Tây Đằng - Huyện Ba Vì - TP Hà Nội

- ĐTCQ: 0243.3863022

- Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Chí Nguyện – ĐTDĐ: 0912755565

- Cán bộ thư viện: Đặng Thị Thu Giang – ĐTDĐ: 034.8411899

- Mail: vanhoathongtinbavi@gmail.com