Thứ năm, Ngày: 13/08/2020

Thư viện huyện Đông Anh

THƯ VIỆN HUYỆN ĐÔNG ANH – Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO.

- Trung tâm + Thư viện: Thị trấn Đông Anh – H. Đông Anh - Hà Nội.

- ĐTCQ: 024.38832222 – 024.38835087 – 024.38839634

- Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Thị Yến ĐTDĐ: 0989287303

- Cán bộ thư viện:  Ngô Thanh Hương – ĐTDĐ: 0986466701

                               Ngô Thị Vương Anh – ĐTDĐ: 0984371600

- Email: huongnvhda@gmail.com