Thứ năm, Ngày: 13/08/2020

Thư viện huyện Đan Phượng

THƯ VIỆN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO.

- Trung tâm + Thư viện: Thị trấn Phùng - Huyện Đan Phượng - TP Hà Nội

- ĐTCQ: 0243.3866513

- Giám đốc: Nguyễn Văn Vĩnh - ĐTDĐ: 0902141527

- Cán bộ thư viện: Lê Thị Thanh Vân– ĐTDĐ: 0963.110.195

     - Mail: ttvhttttdp@gmail.com, nvhdanphuong@gmail.com