Thứ năm, Ngày: 13/08/2020

Thư viện huyện Gia Lâm

THƯ VIỆN HUYỆN GIA LÂM: Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO.

- Trung tâm + Thư viện: Thị trấn Trâu Quỳ - H. Gia Lâm - Hà Nội

- ĐTCQ: 024.38276222

- Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Văn Ngọc – ĐTDĐ: 0989399788

- Cán bộ thư viện: Phạm Tuyết Mai – ĐTDĐ: 0917612298

- Email: trungtamvhttttgialam@gmail.comphamtuyetmaisd@yahoo.com