Thứ năm, Ngày: 13/08/2020

Thư viện quận Cầu Giấy

THƯ VIỆN QUẬN CẦU GIẤY – Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm: 26 Nguyễn Phong Sắc - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

- ĐTCQ: 02437565843

- Phó Giám đốc phụ trách:  Nguyễn Thị Hạnh – ĐTDĐ: 0944599696

- Thư viện: 30 Nguyễn Phong Sắc - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

- Cán bộ thư viện: Bùi Thị Thúy – ĐTDĐ: 0986648656

- Mail: buithuycg@gmail.com, trungtamvhttttcaugiay@gmail.com