Thứ bảy, Ngày: 15/06/2024

Liên hệ các phòng ban:

1. Phòng Hành chính - Tổng hợp:

- Trưởng phòng: Ông Lê Văn Việt

- Điện thoại: 024. 38254817

- Bộ phận làm thẻ: 024.39369220 (Trụ sở 47 Bà Triệu - Hoàn Kiếm)

                               024.33526560 (Trụ sở 2B Quang Trung - Hà Đông)

2. Phòng Phục vụ bạn đọc:

- Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Quế Anh

- Điện thoại: 024. 39369222

- Phòng Mượn:      024.39369104 (Trụ sở 47 Bà Triệu - Hoàn Kiếm)

                              024.33526560 (Trụ sở 2B Quang Trung - Hà Đông)

3. Phòng Phục vụ thiếu nhi:

- Trưởng phòng: Bà Trần Thanh Lam

- Điện thoại: 024.39369221 (Trụ sở 47 Bà Triệu - Hoàn Kiếm)

                     024.33820659 (Trụ sở 2B Quang Trung - Hà Đông)

4. Phòng Bổ sung và xử lỹ kỹ thuật

- Phó trưởng phòng: Bà Bùi Thị Bình Minh

- Điện thoại: 024. 39369103

5. Phòng Nghiệp vụ và Phong trào cơ sở

- Trưởng phòng: Bà Phạm Thu Hạnh

- Điện thoại: 024.39369106

6. Phòng Tin học:

- Trưởng phòng: Bà Trần Thanh Hiếu

- Điện thoại: 024. 39369107

7. Phòng Địa chí và Thông tin tra cứu

- Trưởng phòng: Bà Đỗ Nguyệt Ánh

- Điện thoại: 024.39369219