Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

PHÒNG PHỤC VỤ THIẾU NHI

1. Chức năng:

Phòng Phục vụ Thiếu nhi có chức năng phục vụ bạn đọc thiếu nhi, bảo quản vốn tài liệu, tổ chức khai thác và sử dụng tài liệu phù hợp với độ tuổi các em học sinh thiếu niên, nhi đồng. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sách và các hoạt động ngoại khóa cho bạn đọc thiếu nhi.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Xây dựng kế hoạch công tác năm và thực hiện kế hoạch hoạt động, tham mưu giúp Ban Giám đốc về nghiệp vụ chuyên môn phòng Phục vụ Thiếu nhi;

- Tổ chức không gian tự học, tự nghiên cứu, tổ chức các chương trình giáo dục theo nhu cầu của cộng đồng người sử dụng thư viện;

- Hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề phù hợp với đối tượng bạn đọc;

- Tổ chức phục vụ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các em thiếu nhi sử dụng vốn tài liệu thư viện thông qua các hình thức đọc tại chỗ, mượn về nhà hoặc phục vụ ngoài thư viện phù hợp với nội quy của thư viện;

- Bảo quản vốn tài liệu, chuyển dạng tài liệu, tu sửa, phục chế tài liệu bị hư hỏng, rách nát trong quá trình sử dụng hoặc do nguyên nhân khác;

- Hướng dẫn các em thiếu nhi chọn sách ở kho mở theo môn loại;

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: vẽ tranh, tô tranh, thi kể chuyện, chiếu phim, chơi trò chơi dân gian cho bạn đọc thiếu nhi;

- Tổ chức và thực hiện các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu sách; trưng bày, triễn lãm sách, báo, tạp chí, hội thảo, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề phù hợp với đối tượng bạn đọc;

- Quản lý viên chức và tài sản được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ do Ban Giám đốc Thư viện Hà Nội giao.