Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

THNVCCBTVQHTXN2016 - TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ CHO CÁN BỘ THƯ VIỆN QUẬN, HUYỆN, THỊ XÃ NĂM 2016

Trích dẫn: 

Lớp tập huấn nhằm mục đích giới thiệu và cung cấp kiến thức cơ bản về khung phân loại thập phân DDC ấn bản rút gọn 14, hướng dẫn một số nguyên tắc phân loại tài liệu, cách xác định chủ đề, trọng tâm ngành và những vấn đề chính được nêu trong tài liệu…

Bà Vương Thị Lý - Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội phát biểu khai giảng lớp tập huấn

Ông Doãn Anh Đức - Trưởng phòng Biên mục Thư viện Quốc gia Việt Nam hướng dẫn cho lớp tập huấn.