Thứ hai, Ngày: 17/02/2020

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỄ TỔNG KẾT TRAO GIẢI "ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC THỦ ĐÔ NĂM HỌC 2017-2018"

01/06/2018  In bài viết

Sáng ngày 26/05/2018 tại Phố sách Hà Nội: 28 đại sứ văn hóa đọc được vinh danh.

Số lượt xem: 974