Thứ bảy, Ngày: 29/01/2022

LỊCH LÀM VIỆC TỪ THỨ 3 ĐẾN THỨ 7

Tên Phòng

Giờ mở cửa

Phòng Thẻ + Khiếm thị

Sáng: 08h00 – 12h00

                Chiều: 13h30 – 17h00

Phòng Thiếu nhi

Phòng Đọc mở

Từ 08h00 đến 17h00

Phòng Mượn người lớn

Phòng Báo – Tạp chí

(Chiều thứ 5 của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng

nghỉ vệ sinh kho sách)

LỊCH LÀM VIỆC NGÀY CHỦ NHẬT

Tên Phòng

Giờ mở cửa

Phòng Đọc mở

Sáng: 08h00 – 12h00

 Chiều: 13h30 – 17h00

Phòng Mượn người lớn

Phòng Báo – Tạp chí

Phòng Thẻ + Khiếm thị

Phòng Thiếu nhi