Thứ hai, Ngày: 04/07/2022

LỊCH LÀM VIỆC TỪ THỨ 3 ĐẾN THỨ 6

Tên Phòng

Giờ mở cửa

Phòng Thẻ + Khiếm thị

Sáng: 08h00 – 12h00

                 Chiều: 13h30 – 17h00

Phòng Thiếu nhi

Phòng Đọc mở

 

Từ 08h00 đến 17h00

Phòng Báo - Tạp chí

Phòng Mượn người lớn

 

LỊCH LÀM VIỆC THỨ 7

Tên Phòng

Giờ mở cửa

Phòng Thẻ + Khiếm thị

 

 

 

Sáng: 08h00 – 12h00

                 Chiều: 13h30 – 17h00

Phòng Thiếu nhi

Phòng Đọc mở

Phòng Báo - Tạp chí

Phòng Mượn người lớn

(Chiều thứ 5 của tuần thứ nhất và tuần thứ ba hàng tháng

thư viện nghỉ vệ sinh kho sách)