Thứ tư, Ngày: 28/02/2024

1. GIÁM ĐÔC:

 

 

Họ và tên:

TRẦN TUẤN ANH

 

Năm sinh:

1970

 

Chức vụ:

Giám đốc Thư viện Hà Nội

 

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Hành chính công

 

Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp

 

Email:

trantuananh_sovhtt@hanoi.gov.vn

 

Phụ trách trực tiếp:

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tin học.

     

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Họ và tên:

VƯƠNG THỊ LÝ

 

Năm sinh:

1968

 

Chức vụ:

Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội

 

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

 

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

 

Điện thoại CQ:

024.39369105 - 024.33824251

 

Email:

vtly30@gmail.com

 

Phụ trách trực tiếp:

Phòng Phục vụ bạn đọc, Phòng Phục vụ Thiếu nhi, Phòng Nghiệp vụ và Phong trào cơ sở, Phòng Bổ sung và xử lý kỹ thuật, Phòng Địa chí và Thông tin tra cứu.