Thứ bảy, Ngày: 15/06/2024

1. GIÁM ĐÔC:

 

 

Họ và tên:

TRẦN TUẤN ANH

 

Năm sinh:

1970

 

Chức vụ:

Giám đốc Thư viện Hà Nội

 

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Hành chính công

 

Trình độ lý luận chính trị:

Cao cấp

 

Email:

trantuananh_sovhtt@hanoi.gov.vn

 

Phụ trách trực tiếp:

Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Tin học, Phòng Bổ sung và xử lý kỹ thuật.

     

2. PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Họ và tên:

VƯƠNG THỊ LÝ

 

Năm sinh:

1968

 

Chức vụ:

Phó Giám đốc Thư viện Hà Nội

 

Trình độ chuyên môn:

Thạc sĩ Thông tin - Thư viện

 

Trình độ lý luận chính trị:

Trung cấp

 

Điện thoại CQ:

024.39369105 - 024.33824251

 

Email:

vtly30@gmail.com

 

Phụ trách trực tiếp:

Phòng Phục vụ bạn đọc, Phòng Phục vụ Thiếu nhi, Phòng Nghiệp vụ và Phong trào cơ sở, Phòng Địa chí và Thông tin tra cứu.