Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

13/2016/TT-BVHTTDL - THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY CHẾ MẪU HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN CÔNG CỘNG CẤP TỈNH, HUYỆN, XÃ

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 09/12/2016 Cơ quan ban hành: BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Chức vụ người ký: Bộ Trưởng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- 13.2016.PDF