Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

05/2022/TT-BVHTTDL - Thông tư Hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 04/08/2022 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Nguyễn Văn Hùng Chức vụ người ký: Bộ trưởng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- TT05.pdf