Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

02/2020/TT-BVHTTDL - Thông tư quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 25/05/2020 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Chức vụ người ký: Bộ trưởng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- Thong tu 022020TT-BVHTTDL, Phu luc.pdf