Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

09/2021/TT-BVHTTDL - Thông tư Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 22/09/2021 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Nguyễn Văn Hùng Chức vụ người ký: Bộ trưởng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- tt09.pdf