Thứ bảy, Ngày: 15/06/2024

01/2020/TT-BVHTTDL - Thông tư Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

Loại văn bản: Thông tư
Ngày ban hành: 22/05/2020 Cơ quan ban hành: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện Chức vụ người ký: Bộ trưởng
Trích dẫn: 
Tệp đính kèm: 
- Thong tu 01-020TT-BVHTTDL - bieu mau.pdf