Thứ sáu, Ngày: 19/08/2022

Cơ sở 2: 2B Quang Trung, Quận Hà Đông, Hà Nội