Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: “BÁC HỒ VỚI THỦ ĐÔ HÀ NỘI - THỦ ĐÔ HÀ NỘI VỚI BÁC HỒ”

18/05/2023 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

Nhà xuất bản Hà Nội, 2013
Ký hiệu sách: HVL3383, HVL3384

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt, mối quan tâm sâu sắc tới sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Với vị thế “cả nước nhìn về Thủ đô ta, thế giới trông vào Thủ đô ta”, Người luôn mong mỏi làm sao để Hà Nội “trở thành một Thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần”. Với vị trí địa lý và vai trò đặc biệt của mình, Thủ đô Hà Nội là nơi ghi dấu những mốc son quan trọng trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. Hà Nội cũng là một trong những nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc lâu nhất.

Đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể chính trị và tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân dân Thủ đô, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tổ chức tái bản ấn phẩm “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội - Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ” - Nxb. Hà Nội phát hành năm 2013.

“Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội - Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ” là tập hợp những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, những nỗ lực của Thủ đô Hà Nội trong việc thực hiện lời dạy của Người. Những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ phản ánh những hoạt động trong thời kỳ Người sống và làm việc tại Thủ đô, từ năm 1945 đến 1969, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh tụ, là minh chứng sống động cho sự quan tâm đặc biệt của Người với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô.

Cuốn sách gồm 3 phần:

- Phần 1: Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội, gồm những bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội, cùng những hoạt động của Người ở Thủ đô Hà Nội.

- Phần 2: Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ được thể hiện bằng các văn bản của Thành ủy thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài viết phản ánh khái quát phong trào cách mạng của nhân dân Hà Nội thực hiện lời dạy và Di chúc của Người.

- Phần 3: Những ký ức về Bác Hồ gồm những bài viết của một số đồng chí đã từng được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Những tư liệu trong “Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội - Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ” cho thấy, trong mọi thời kỳ cách mạng, dù bận trăm công nghìn việc, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn chăm lo cho sự phát triển của Thủ đô, luôn dành cho đồng bào, chiến sĩ Thủ đô ta những tình cảm ân cần, thiết tha nhất. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ những vấn đề lớn như công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền thành phố về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an ninh - quốc phòng đến những vấn đề nhỏ như đặt tên phố, quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, vệ sinh đường phố ... đều được Bác quan tâm chi tiết, cụ thể. Mỗi bài nói, bài viết, bức điện của Người đều toát lên một trong những vấn đề quan trọng được căn dặn nhiều lần là phấn đấu làm cho Thủ đô Hà Nội trở thành một thành phố đầu tàu, gương mẫu.

Đọc cuốn Bác Hồ với Thủ đô Hà Nội - Thủ đô Hà Nội với Bác Hồ” chúng ta thêm thấu hiểu, thêm trân trọng tấm lòng, tình cảm, tâm huyết của Người đối với Đảng bộ và nhân dân Hà Nội. Chúng ta cũng thấy được trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công cuộc xây dựng và kiến thiết Thủ đô để thành phố Hà Nội với bề dày truyền thống lịch sử không chỉ hào sảng trong lửa đạn chiến tranh mà còn thơ mộng, hòa bình trong “trái tim của cả nước”, xứng đáng với vị trí “đầu tàu”, “gương mẫu” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Sách được phục vụ tại Phòng Địa chí và Thông tin tra cứu - Thư viện Hà Nội.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Số lượt xem: 6596