Thứ hai, Ngày: 06/12/2021

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: “LỊCH SỬ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG THỦ ĐÔ HÀ NỘI (1945 - 2010)”

21/10/2021 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

Ra đời trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội đã kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc viết nên trang sử hào hùng trong thời đại mới, làm rạng danh non sông, đất nước Việt Nam.

Trước và trong Cách mạng Tháng Tám, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội luôn xung kích đi đầu làm nòng cốt cho các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh đấu tranh vũ trang, chủ động, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện, khi thời cơ đến vùng dậy khởi nghĩa, giành chính quyền ở Hà Nội, góp phần quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; đồng thời đập tan các âm mưu, kế hoạch chống phá của kẻ thù, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, góp phần đưa cách mạng Việt Nam thoát ra khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội vừa sản xuất, vừa tăng cường chi viện đắc lực cho chiến trường, vừa dũng cảm, kiên cường phối hợp với các lực lượng chiến đấu đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, để Hà Nội trở thành “Thủ đô phẩm giá con người”.

Bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội là nòng cốt cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô làm thất bại cuộc chiến tranh phá hoại nhiều mặt của kẻ thù, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, góp phần bảo vệ, xây dựng kiến thiết Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, phồn vinh.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, Thư viện Hà Nội xin giới thiệu cuốn sách “Lịch sử lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội: 1945 - 2010” do Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội biên soạn với 747 trang, được nhà xuất bản Quân đội nhân dân ấn hành năm 2013. Sách hiện đang phục vụ tại Phòng Đọc của Thư viện Hà Nội.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Số lượt xem: 87