Thứ ba, Ngày: 16/07/2024

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH “ĐỊA CHÍ THANH OAI”

25/06/2024 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

Bộ sách “Địa chí Thanh Oai” tổng hợp kết tinh những giá trị văn hóa và lịch sử của huyện Thanh Oai trong hơn 800 năm qua với mục đích giới thiệu, tuyên truyền giáo dục về truyền thống lịch sử cùng tiềm năng phong phú của vùng đất và con người nơi đây.

Bộ sách gồm 4 quyển do UBND huyện Thanh Oai phối hợp với Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Viện Lịch sử Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức biên soạn và xuất bản năm 2021.

Quyển 1 - Địa lý - Dân cư: Khái quát những đặc điểm nổi bật về địa lý tự nhiên, địa lý hành chính, khí hậu, dân cư và lược sử các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thanh Oai.

Quyển 2 - Lịch sử: Giới thiệu lịch sử hình thành và những chặng đường phát triển của huyện Thanh Oai từ thời kỳ dựng nước đến nay.

Quyển 3 - Kinh tế: Hệ thống lại quá trình phát triển và những đóng góp của các ngành kinh tế; nhấn mạnh các thế mạnh kinh tế của huyện như: nông nghiệp trồng lúa, các nghề thủ công truyền thống, các cụm công nghiệp và định hướng phát triển đô thị hóa trong giai đoạn tới.

Quyển 4 - Văn hóa: Giới thiệu những giá trị nổi bật về văn hóa vật chất và tinh thần của Thanh Oai trải qua các thời kỳ lịch sử.

Điểm nhấn đặc biệt của bộ sách là việc tái hiện dấu tích cổ dòng Đỗ Động Giang và giới thiệu những nhân vật tiêu biểu như Lưỡng quốc Trạng nguyên Nguyễn Trực, Trạng cậu, Trạng cháu ở làng Canh Hoạch, xã Dân Hòa... Những nhân vật đã góp phần làm rạng rỡ truyền thống hiếu học của quê hương Thanh Oai.

Với hơn 1.000 trang, cùng nhiều hình ảnh tư liệu tiêu biểu được sưu tầm, chọn lọc kỹ lưỡng, “Địa chí Thanh Oai” khái quát, mô tả và tái hiện toàn bộ giá trị văn hóa, lịch sử và địa lý của huyện. Đây không chỉ là tài liệu quý để giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ, mà còn là nguồn tài liệu quan trọng để các nhà nghiên cứu và độc giả trong và ngoài huyện tìm hiểu về mảnh đất và con người Thanh Oai.

Bộ sách Địa chí Thanh Oai góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, động viên các tầng lớp nhân dân cùng nhau phát huy truyền thống và sáng tạo giá trị văn hóa tinh thần, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển huyện Thanh Oai ngày càng giàu đẹp.

Sách được phục vụ tại Phòng Địa chí và Thông tin tra cứu, Thư viện Hà Nội

Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc !

Số lượt xem: 89