Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

GIỚI THIỆU CUỐN SÁCH: “KIẾN TRÚC THĂNG LONG - HÀ NỘI”

08/08/2022 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

Chủ biên: KTS. Lê Văn Lân
Nxb. Hà Nội
Năm 2019,  483tr.

Kể từ định đô, kiến trúc Thăng Long - Hà Nội luôn gắn với vận mệnh của Thủ đô và dân tộc, chịu nhiều biến động và thăng trầm. Theo mỗi bước chuyển mình ấy là trí tuệ, mồ hôi và cả sức mạnh từ hào khí Thăng Long.

Cuốn sách “Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội” thuộc mảng sách Văn học - Nghệ thuật của Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II, được Kiến trúc sư Lê Văn Lân, tác giả của nhiều công trình kiến trúc, cũng là nhà nghiên cứu tâm huyết với Hà Nội chủ biên, cùng các đồng nghiệp: Cố PGS.KTS. Trần Hùng, PGS.KTS. Nguyễn Quốc Thông, PGS.KTS. Đặng Thái Hoàng, ThS.KTS. Đỗ Viết Chiến, TS.KTS. Nguyễn Văn Hải, TS.KTS. Tô Thị Toàn chung sức hoàn thành. Cuốn sách do Nhà xuất bản Hà Nội ấn hành năm 2019.

Đây là cuốn sách chuyên khảo về kiến trúc Thăng Long - Hà Nội mang tính tổng hợp quá trình hình thành và phát triển của Hà Nội qua các giai đoạn thăng trầm của lịch sử, trải qua các triều đại phong kiến, chế độ thực dân và giai đoạn phát triển độc lập.

Sách gồm 6 chương:
Chương I. Kiến trúc Thăng Long từ thế kỷ XI đến thế kỷ XIX
Chương II. Kiến trúc Hà Nội cuối thế kỷ XIX và nửa đầu thế kỷ XX
Chương III. Kiến trúc Hà Nội nửa sau thế kỷ XX
Chương IV. Kiến trúc Hà Nội bước vào thế kỷ XXI
Chương V. Di sản và bản sắc kiến trúc Thăng Long - Hà Nội
Chương VI. Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội vận hội và xu thế

Chương I cung cấp thông tin về quá trình hình thành diện mạo kiến trúc Thăng Long từ những tụ cư bên sông Hồng tới Đại La, định đô Thăng Long và diện mạo ban đầu, Thăng Long thời Lý - Trần - Hồ, Thăng Long thời Lê - Mạc - Tây Sơn, Thăng Long - Hà Nội thời Nguyễn.

Chương II giới thiệu những xây dựng đầu tiên của Pháp ở Hà Nội, chương trình khai thác thuộc địa lần thứ nhất, chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, cấu trúc không gian đô thị thời Pháp thuộc.

Chương III giới thiệu kiến trúc Hà Nội nửa sau thế kỷ XX, từ sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, thời kỳ chiến tranh đánh phá miền Bắc (1965 - 1975), từ khi đất nước thống nhất tới ngày đầu đổi mới (1975 - 1986), quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội (1954 - 1986), kiến trúc Hà Nội thời kỳ đổi mới (1986 - 2000), điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô năm 1998.

Chương IV giới thiệu những hình ảnh quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội năm 2011 và điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Vùng Thủ đô; kiến trúc Hà Nội thời kỳ mới hội nhập, thời kỳ của kỹ thuật công nghệ mới và biến động của kinh tế - xã hội, kiến trúc Hà Nội nhìn về phía trước.

Chương V nói về kiến trúc dân tộc truyền thống Thăng Long, khu phố cổ Hà Nội, kiến trúc trong khu phố Pháp, di sản kiến trúc và cảnh quan tiêu biểu.

Chương VI nói về tư vấn thiết kế kiến trúc trong điều kiện của kỹ thuật công nghệ mới và biến động của kinh tế - xã hội; những trở ngại làm hạn chế năng lực sáng tạo và sức biểu hiện của gương mặt kiến trúc.

Cuốn sách thể hiện rõ 3 giá trị lớn: giá trị lịch sử, giá trị thông tin và giá trị học thuật, đồng thời có phân tích các giá trị nghệ thuật kiến trúc.

Ở từng giai đoạn, các tác giả đã phân tích ngữ cảnh xã hội, những biến đổi về quy hoạch - kiến trúc, những công trình tiêu biểu cả về nhà ở, nhà công cộng, kiến trúc công nghiệp và nông thôn. Trong quá trình thực hiện đề tài, những người làm sách đã khắc phục những khó khăn trong biên soạn, tuyển chọn ảnh, dày công sưu tập, phân tích, đánh giá khách quan, khoa học khi sắp xếp, trình bày nội dung, hình ảnh một cách hệ thống, logic giúp người đọc dễ theo dõi và dễ hiểu trước khối lượng tư liệu ảnh lớn, thông tin kiến thức tổng hợp về quá trình phát triển kiến trúc Thăng Long - Hà Nội.

Hà Nội ở một vị thế của một tỉnh thành, một kinh đô, một thủ phủ, một trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị của đất nước trải qua các thời kỳ lịch sử đều mang một dáng vẻ riêng biệt. Sự ra đời của đề tài Kiến trúc Thăng Long - Hà Nội là dịp hệ thống lại, nhìn nhận, đánh giá để từ đó có kế sách giữ gìn và định hướng cho quy hoạch, phát triển của thủ đô Hà Nội ở hiện tại và tương lai dưới góc độ kiến trúc. Cuốn sách là một tư liệu quý cho những nhà nghiên cứu, nhà quản lý đô thị, những người làm công tác nghệ thuật, kiến trúc sư, sinh viên kiến trúc xây dựng, cùng nhiều độc giả quan tâm khác.

Sách được phục vụ tại Thư viện Hà Nội.

Ký hiệu sách: DC004087, HVL3986, M169601, M169602, PM049780, VL003524, VL54658

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Số lượt xem: 2239