Thứ sáu, Ngày: 29/09/2023

Thư viện huyện Chương Mỹ

THƯ VIỆN HUYỆN CHƯƠNG MỸ - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: Thị Trấn Chúc Sơn - Huyện Chương Mỹ - TP Hà Nội

- Tel: 0243.3866122

- Giám đốc Trung tâm VHTTTT: Trần Thị Mỹ Linh

- Phó Giám đốc phụ trách: Bùi Thị Tú Oanh - Mobi: 0968321699

- Cán bộ thư viện: Hoàng Thị Hồng Xa - Mobi: 0974492128

     - Mail: hongxa89@gmail.com