Thứ sáu, Ngày: 29/09/2023

Thư viện huyện Ba Vì

THƯ VIỆN HUYỆN BA VÌ - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: Thị Trấn Tây Đằng - Huyện Ba Vì - TP Hà Nội

- Tel: 0243.3863022

- Giám đốc Trung tâm VHTTTT: Bùi Trần Hà

- Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Thị Diệu Linh

- Cán bộ thư viện: Ngô Thị Thu Lan - Mobi: 0963635788

     - Mail: vanhoathongtinbavi@gmail.com