Thứ ba, Ngày: 21/09/2021

Thư viện quận Hà Đông

THƯ VIỆN QUẬN HÀ ĐÔNG - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: Số 1 Phố Nhuệ Giang - Yết Kiêu – Q. Hà Đông - Hà Nội

- ĐTCQ: 024.33826744

- Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Văn Mạnh - ĐTDĐ: 0904716036

- Cán bộ thư viện: Trần Thị Thu Hằng - ĐTDĐ: 0934616978

- Email: ttvhtt_hadong@hanoi.gov.vn; tranhang0206@gmail.com