Thứ sáu, Ngày: 14/06/2024

Thư viện quận Hà Đông

THƯ VIỆN QUẬN HÀ ĐÔNG - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + thư viện: Số 1 Nhuệ Giang - P.Yết Kiêu - Quận Hà Đông - TP Hà Nội

- Tel: 0243.3826744 

- Giám đốc Trung tâm VHTTTT: Nguyễn Quốc Cường

- Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Sơn Dương – Mobi: 0982055678

- Cán bộ thư viện: Trần Thị Thu Hằng – Mobi: 0934616978

- Mail: ttvhtt_hadong@hanoi.gov.vn, tranhang0206@gmail.com