Thứ sáu, Ngày: 29/09/2023

Thư viện huyện Đông Anh

THƯ VIỆN HUYỆN ĐÔNG ANH - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: Thị trấn Đông Anh - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội

- Tel: 0243.8832222 - 0243.8835087 - 0243.8839634

- Giám đốc Trung tâm VHTTTT: Nguyễn Đình Phúc

- Phó Giám đốc phụ trách: Lê Xuân Thắng

- Cán bộ thư viện:  Ngô Thanh Hương - Mobi: 0986466701

                                   Ngô Thị Vương Anh - Mobi: 0984371600

- Mail: huongnvhda@gmail.com