Thứ sáu, Ngày: 29/09/2023

Thư viện quận Ba Đình

THƯ VIỆN QUẬN BA ĐÌNH - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm: 55 Đốc Ngữ - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình - TP Hà Nội

- Thư viện: 5A Thành công - Thành Công - Ba Đình

- Tel: 0243.7724720

- Giám đốc Trung tâm VHTTTT: Nguyễn Tiến Dũng

- Phó Giám đốc phụ trách:  Nguyễn Gia Hưng - Mobi: 0914856689

- Cán bộ thư viện: Lê Thu Hiền - Mobi: 0904597808

- Mail: thuvienttttbadinh@gmail.com