Thứ ba, Ngày: 21/09/2021

Thư viện huyện Đan Phượng

THƯ VIỆN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: Thị trấn Phùng - H. Đan Phượng - Hà Nội

- ĐTCQ: 0243.3866513

- Giám đốc: Nguyễn Văn Vĩnh - ĐTDĐ: 0902141527

- Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Quang Dũng - 0983885734

- Cán bộ thư viện: Nguyễn Thị Thanh Mơ - ĐTDĐ: 0983231978

- Email: ttvhttttdp@gmail.com; nvhdanphuong@gmail.com