Thứ ba, Ngày: 21/09/2021

Thư viện huyện Gia Lâm

THƯ VIỆN HUYỆN GIA LÂM - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm + Thư viện: Thị trấn Trâu Quỳ - H. Gia Lâm - Hà Nội

- ĐTCQ: 024.38276222

- Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Văn Ngọc - ĐTDĐ: 0989399788

- Cán bộ thư viện: Phạm Tuyết Mai - ĐTDĐ: 0917612298

- Email: trungtamvhttttgialam@gmail.com; phamtuyetmaisd@gmail.com