Thứ sáu, Ngày: 29/09/2023

Thư viện quận Cầu Giấy

THƯ VIỆN QUẬN CẦU GIẤY - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm: 26 Nguyễn Phong Sắc - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

- Thư viện: 30 Nguyễn Phong Sắc - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội

- Tel: 0243.7565843

- Giám đốc Trung tâm VHTTTT: Nguyễn Trường Giang

- Cán bộ thư viện: Lê Mạnh Hùng - Mobi: 0904393862

- Mail: trungtamvhttttcaugiay@gmail.com