Thứ ba, Ngày: 21/09/2021

Thư viện quận Cầu Giấy

THƯ VIỆN QUẬN CẦU GIẤY - Trực thuộc TRUNG TÂM VĂN HÓA, THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

- Trung tâm: 26 Nguyễn Phong Sắc - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

- ĐTCQ: 02437565843

- Thư viện: 30 Nguyễn Phong Sắc - Q. Cầu Giấy - Hà Nội

- Tổ trưởng tổ Văn hóa: Bùi Anh Tuấn – ĐTĐ: 0979720858

- Cán bộ thư viện: Bùi Thị Thúy - ĐTDĐ: 0986648656

- Email: buithuycg@gmail.com; trungtamvhttttcaugiay@gmail.com