Thứ bảy, Ngày: 08/10/2022

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC: “CHẤN HƯNG VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC”

20/04/2022 Cỡ chữ: A-   A+  In bài viết

Nguồn: https://www.hanoi.gov.vn/web/guest/video-chitiet/-/hn-clip/148508/huong-ung-ngay-sach-va-van-hoa-oc-chan-hung-van-hoa-va-phat-trien-van-hoa-oc.html

Tệp đính kèm

Số lượt xem: 369